เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี คือการประยุกต์หรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆมาเพื่อตามยุคสมัย

เทคโนโลยี หรือเป็นพวกนวัตกรรมใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่งการใช้เทคโนโลยีมีการแพร่หลายมามากกว่า5ปีมาแล้ว เช่น การใช้ เฟสบุ๊ค ไลน์ อีจี ทวิตเตอร์หรือวีแชทก็ต่างใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้นมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆเหล่านี้สามารถเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายไห้แก่มนุษย์ได้อย่างมาก

อย่างเช่นการใช้ไลน์วิดิโอคอลหาคนที่อยู่ไกลกับเรา โดยการโทรแบบเห็นหน้า ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยทีเดียว หรือการโทรศัพท์ต่าง ๆ แต่ไม่ใช่แค่โทรธรรมดาได้อย่างเดียวนะ ถ้าอยากเห็นหนเคนปลายสายชัดๆล่ะก็ ก็สามารถโทรโหมดเฟสทามได้โดยไม่มีข้อจำกัดเลยนะ ซึ่งเป็นการโทรที่เห็นหน้าคนปลายสายโดยที่ภาพไม่สะดุดด้วย และเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรม ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นกัน เพราะการสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างเช่นที่หยอดขยะแล้วแลกเป็นเงินได้ ซึ่งเป็นการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่มาเกี่ยวข้องด้วย เพราะว่าการที่หยอดขยะแล้วแลกเป็นเงินนั้นจะต้องมีการคำนวณในเครื่องนั้น ๆ

ซี่งผู้สร้างก็อาจจะป้อนระบบมาในเครื่องแล้ว เพื่อการใช้งานแบบอัตโนมัต เพื่อไห้ความสะดวกสบายแก่มนุษย์และทำไห้คนเห็นคุณค่าของขยะได้ด้วยเพราะสามารถนำมาแลกเป็นเงินหรือธนบัตรไว้ใช้จ่ายได้ ซึ่งนวัตรกกรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไม่หมดแค่นี้นะ ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ได้ นั่นก็คือ หม้อหุงข้าวพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง

หลายๆคนคงจะคุ้นหูวัตกกรมนี้มาบ้างแล้ว ซึ่งเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมแบบนี้นั้น ยังไม่มีคนนิยมใช้กันมากเท่าไหร่นั้น เพราะยังไม่มีคนรู้จักนวัตกรรมแบบนี้และทำไม่ค่อยเป็นกัน ซึ่งสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ เวลาความร้อนมันออกมามันก็เหมือนเตาแก๊สทั่วไป เพราะไห้ความร้อนเหมือนกัน

สำหรับนวัตกกรมหรือเทคโนโลยีเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ในโลกของเรานั้นยังมีแหล่งกำเนิดเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่มากมายอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นความสำคัญต่อโลกของเราอีกด้วย ซึ่งถ้าขาดเทคโนโลยีไปเราก็ไม่สารถติดต่อสื่อสารหรือมีโทรศัพท์ใช้ มีคอมพิวเตอร์เล่นกันแบบนี้ทุกวันได้

ซึ่งเทคโนโลยีนั้นสำคัญกับโลกหรือผู้คนอย่างมาก เช่น การติดต่อสื่อสารหรือการคมนาคม การติดต่อผ่านดาวเทียม การใช้จีพีเอส ซึ่งทุกคนก็เห็นได้ว่า ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยีทั้งหมดทั้งมวล ซึ่งขาดไม่ได้เลยถ้าขาดเทคโนโลยีโลกของเราอาจเงียบเหงา ไม่มีโทรทัศน์หรือโทรศัพท์ไว้ดูไว้สื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนั้นสำคัญต่อชีวิตประจำวันต่อมนุษย์อย่างมาก

 

ขอบคุณเรื่องราวโดย  Gclub ฝากขั้นต่ำ50

ฟังก์ชั่นที่น่าสนใจใน PHP

ฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ

ฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ ในการอ่านข้อมูลจากอาร์เรย์

ฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ array_keys(ชื่ออาร์เรย์)      เป็นฟังก์ชั่นในการค่าคีย์ทั้งหมดของอาร์เรย์ที่ระบุ โดยที่ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นจะเป็นอาร์เรย์ของ “คีย์ต่างๆที่อ่านได้ทั้งหมด” ดังตัวอย่างนี้

$a =  array(‘name’ => “John”, ‘age’ => 25);

$k = array_keys ($a);       ผลลัพธ์จะได้ //$k = array(‘name’,’age’);

array_values(ชื่ออาร์เรย์)  อีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่ใช้อ่านค่าสมาชิกในอาร์เรย์ โดยผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นจะเป็นอาร์เรย์ของ “ค่าที่อ่านได้ทั้งหมด”

$a =  array(‘name’ => “John”, ‘age’ => 25);

$k = array_valuse ($a);   ผลลัพธ์จะได้ //$k = array(‘John’,’25’);

array_unique(อาร์เรย์เป้าหมาย)     เป็นการอ่านข้อมูลจากอาร์เรย์ โดยเลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่ unique ไม่ซ้ำกัน โดยสมาชิกที่เขียนด้วยรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันจะถือว่าไม่ซ้ำกันด้วย

$a = array(“one”, “one”, “ONE”, “two”, “two”, “TWO”, “three”);

$unq = array_unique($a);

ผลลัพธ์จะออกมาได้ //$unq = array (“one”, “ONE”, “two”, “TWO”,”three”);

llist(…)  เป็นการอ่านข้อมูลจากอาร์เรย์ เพื่อมากำหนดค่าต่างๆให้กับตัวแปรที่กำหนดไว้ในฟังก์ชั่น list() โดยต้องใช้คำสั่งรูปแบบดังนี้ list(ตัวแปร1, ตัวแปร2,…ตัวแปรN) = อาร์เรย์ที่ต้องการอ่านค่า

เช่น

$a = array(“one”,”two”,”three”,”four”,”five”);

list($x,$y,$z) = $a;

echo “$x $y $z”;                //  ผลลัพธ์จะได้ one two three ตรงตามตำแหน่ง พารามิเตอร์ที่ function list เรียกใช้งาน

each (อาร์เรย์เป้าหมาย)     เป็นการอ่านทั้งคีย์ และค่าสมาชิกปัจจุบันที่พอยน์เตอร์ชี้อยู่ โดยฟังก์ชั่นนี้จะมีการเลื่อนพอยน์เตอร์ไปยังตำแหน่งถัดไปให้ด้วย ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีสามาชิกตัวถัดไปอีก ระบบจะคืนค่า false กลับมา ซึ่งส่วนมากแล้วเรามักจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ควบคู่ไปกับ function list() เมื่อสักครู่นั่นเอง

ฟังก์ชั่นในการนับจำนวนสมาชิกในอาร์เรย์

เป็นฟังก์ชั่นที่น่าสนใจประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายโดยทำงานดังนี้

count(อาร์เรย์เป้าหมาย)    และ sizeof(อาร์เรย์เป้าหมาย)            โดยทั้งสองฟังก์ชั่นสามารถนำมาใช้งานนับจำนวนสมาชิกได้ทั้งคู่ เหมือนๆกัน ดังนี้

$a = array(“one”,”two”,”three”,”four”,”five”);

$size = count($a);             // ผลลัพธ์คือ $size = 5

array_count_values(อาร์เรย์เป้าหมาย)         เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้นับจำนวนสมาชิกเช่นกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอาร์เรย์ที่แสดงว่า สมาชิกแต่ละตัวมีอยู่จำนวนเท่าไหร่ โดยค่า key จะเป็นค่าของสมาชิกแต่ละตัว ส่วนค่า Value จะเป็นจำนวนที่นับได้ ดังตัวอย่างนี้

$a = array (“A”, “A”, “B”, “C”, “A”, “B”, “D”, “C”);

$c = array_count_values($a);

//$c = array(‘A’=>3, ‘B’=>2, ‘C’=>2, ‘D’=>1)

 

 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก  วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย