แนะนำยูสเซอร์แอคเคานต์

แนะนำยูสเซอร์แอคเคานต์ Builtin

แนะนำยูสเซอร์แอคเคานต์

แนะนำยูสเซอร์แอคเคานต์ เมื่อคลิกที่คอนเทนเนอร์ Builtin จะแสดงรายชื่อยูสเซอร์แอคเคานต์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 ซึ่งจะขอแนะนำยูสเซอร์แอคเคานต์ที่สำคัญ ดังนี้

– Administrators เป็นยูสเซอร์ที่มีสิทธิ์ในการทำงานสูงสุด ควบคุมได้ทั้งโดเมน สามารถสร้างยูสเซอร์แอคเคานต์ และกรุ๊ปยูสเซอร์ รวมทั้งกำหนดสิทธิ์การทำงานให้เป็นค่าดีฟอลต์ สมาชิกในกรุ๊ปนี้จะมี Administrators, Domain Admins และ Enterprise Admins

– Account Operators ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถสร้างยูสเซอร์แอคเคานต์และกรุ๊ปยูสเซอร์ทั่วไปบนโดเมนได้ (แต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขคุณสมบัติ หรือลบออบเจ็กต์ในคอนเทนเนอร์ Builtin)

– Backup Operators ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถทำการแบ็กอัพและรีสโตร์ข้อมูลบนระบบได้ รวมทั้งสั่ง Shutdown ระบบ

– Guest ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถล็อกออนเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน แต่แทบจะไม่มีสิทธิ์ในการทำงานเลย ไม่สามารถเขียน – อ่านไฟล์ได้ (ควรสั่ง Disable ยูสเซอร์นี้เอาไว้เพื่อป้องกันการแฮ็กระบบ)

– Incoming Forest Trust Builders ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโดเมน หรือการทำ One way Trust

– Network Configuration Operators ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถกำหนดค่าคอนฟิกของเน็ตเวิร์กได้ เช่น การกำหนดค่าโปรโตคอล TCP / IP และไอพีแอดเดรส

– Performance Log Users ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถกำหนดค่าในการบันทึกข้อมูลการทำงานต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์บนโดเมนเอาไว้ได้

– Performance Monitor Users ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถตรวจสอบสภาวะการทำงานของเซิร์ฟเวอร์บนโดเมน (ทั้งเครื่อง Local และ Remote)

– Pre – Windows 2000 Compatible Access ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถอ่านข้อมูลของยูสเซอร์ที่อยู่บนระบบเก่าอย่าง Windows NT ได้

– Print Operators ยูสเซอร์ในกรุ๊ปสามารถสร้าง – ลบออบเจ็กต์เครื่องพิมพ์บนโดเมนได้

– Remote Desktop Users ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถล็อกออนเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ บนโดเมนได้

– Replicator ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถทำการเรพลิเคตข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ได้

– Server Operators ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้สามารถจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ได้หลากหลาย เช่น สั่ง Start หรือ Stop เซอร์วิส ทำการแบ็กอัพ – รีสโตร์ข้อมูล สร้าง – ลบออบเจ็กต์เครื่องพิมพ์บนโดเมน ทำการล็อกไฟล์ได้ ฯลฯ ดังนั้น Server Operators จึงเป็นการรวมคุณสมบัติของกลุ่ม Account Operators, Backup Operators, Print Operators เอาไว้ภายในตัว

– Terminal Server License Servers ยูสเซอร์ในกรุ๊ปนี้ทำงานเกี่ยวกับ Terminal Server