อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการสื่อสารจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการรับและส่งข้อมูลที่ดีและสามารถแปลความหมายได้ตรงอย่างมีประสิทธิภาพโดยอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการใช้ส่งรับข้อมูลเป็นอย่างดีมีดังนี้

-โมเด็ม คือการทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลแบบดิจิตอลที่ได้รับจากเครื่องส่งหรือคอมพิวเตอร์เมื่อส่งข้อมูลถึงปลายทางตัวโมเด็มจะทำหน้าในการแปลงสัญญาณแบบดิจิตอลเพื่อให้สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้และอุปกรณ์โมเด็มนี้สามารถใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ได้ที่นิยมใช้งานกันจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือการติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เชื่อมกับคอมพิวเตอร์และการติดตั้งแบบภายนอกโดยการใช้เสียบเข้าที่หลังเครื่องปัจจุบันได้มีความพัฒนาเป็นแบบดิจิตอลให้มีความใช้งานอินเตอร์เน็ตเร็วสูงและมีเทคโนโลยีที่แพร่หลายให้มีความนิยมใช้งานกันอย่างมากสำหรับคนที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย

-การเชื่อมต่อแบบสายแลนการ์ดเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์โดยเสียบลงบนแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ การ์ดนี้จะช่วยในการควบคุมการรับส่งข้อมูลและตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

-ฮับเป็นอุปกรณ์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน้าที่รับบริการ

– จุดเชื่อมต่อแบบไร้สายคืออุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีของแลนไร้สายเชื่อมต่อกับเราค์เตอร์ด้วยสายเคเบิลซึ่งอาจป็นอุปกรณ์แยกต่างหาก

-เกตเวย์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสูงในการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆเข้าด้วยกันโดยไม่มีข้อจำกัดแถมจัดเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างแพงและติดตั้งใช้งานยุ่งยากมากแต่อาจจะรวมคุณสมบัติในตัวหรือรวมฟังค์ชันการทำงานด้านรักษาความปลอดภัยเข้าไว้ด้วย

นี่ก็เป็นเกร็ดข้อมูลคร่าวๆของอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารข้อมูลในคอมพิวเตอร์การทำงานที่เป็นระบบและขบวนการอย่างมากทุกคนคงพอเข้าใจในการทำงานของคอมพิวเตอร์นี้แล้วบ้างแต่ถ้าหากคุรอยากมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ควรศึกทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ได้เลยได้มีการรวมข้อมูลระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ไว้แล้วเรียบร้อยสำหรับคนที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์จริงๆ ว่าสามารถทำอะไรได้บางมีประสิทธิภาพในการทำงานมากน้อยแค่ไหนทุกคนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เรานำเสนอคุณนั้นเป็นวิธีของระบบการทำงานอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

ในคอมพิวเตอร์ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำหน้าที่อย่างไรบ้างมีความสำคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างไรจะทำให้มีความเข้าใจในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าหากคุณศึกษาดีๆจะเกิดความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไปและแต่ละอุปกรณ์มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปอย่างมากเพราะแต่ละอุปกรณ์มีหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกันไปและมีความหลากหลายในการช่วยทำงานในระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย