Benamis

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่เราควรรู้ เป็นแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างมากมายมหาศาลในลักษณะที่สื่อประเภทอื่น ไม่สามารถกระทำได้ ผู้เรียนจะมี ความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลในลักษณะใดก็ได้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างผู้เรียนเอง สามารถให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และง่ายต่อการใช้

ชีวิตประจำวันและการใช้งานของแพลตฟอร์มต่างๆ

ชีวิตประจำวันของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารู้แต่ในการทำงานหรือไม่ใช่เป็นการใช้ชีวิตต่างๆที่ทำให้มนุษย์ต่างๆแตกต่างและยังคงมีการพัฒนาตลอดเวลานี่เป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างยิ่งที่ในยุคปัจจุบันผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือแม้แต่ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆอีกมากมายได้มีการพัฒนาคุณภาพในการทำงานหรือไม

Read More »

Application  Douyin  คือ Application ที่คนเล่นมากที่สุดในโลก ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2564 

          ได้มีการจัดอันดับเกี่ยวกับการใช้งาน Application จากทั่วโลกว่าในขณะนี้ประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกมีความสนใจและมีการเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันไหนมากที่สุด  ซึ่งผลจากการสำรวจข้อมูลเป็นข้อมูลประจำเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2564 นั้นปรากฏว่า Application ของจีนที่ชื่อว่า โต่วอิน หรือ Douyin กลับ เป็น Applicati

Read More »

รัฐบาลทหารของประเทศพม่า สั่ง Block FaceBook 

      นับตั้งแต่ประเทศพม่ามีการเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้น  นอกจากจะมีผลเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้ว ประเทศพม่ายังมีการขวางกั้นเกี่ยวกับการใช้งาน Social Media อีกด้วย โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2564   ได้ มีการประกาศออกมาจากรัฐบาลทหารที่เข้ามาปกครองประเทศพม่าในตอนนี้   

Read More »

ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้งาน

การใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆในยุคปัจจุบันที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เกี่ยวกับระบบในการควบคุม รูปแบบในการทำงานต่างๆที่มีความเฉพาะด้านและรูปแบบของเชื่อมต่อนี้เองทำให้ผู้ใช้งานจำนวนมากมีความต้องการในการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆหรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีรูปแบบและ การนำเสนอในส่วนของการใช้งานย

Read More »

การพัฒนารูปแบบงานและการลงทุนระบบออนไลน์ 

ในยุคปัจจุบันที่ระบบออนไลน์ต่างๆมีการใช้งานของผู้คนเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นผู้คนเดินตามมีวิวัฒนาการในการใช้งานรูปแบบต่างๆ และมีลักษณะที่เปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นในตนเองทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันในรูปแบบของการทำงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กกำลังใจหรือไม่จะเป็นในส่วนของผู้ใช้อย่าง Personal comput

Read More »

วิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการคิดคำนวณหรือไม่เช่นการประมวลผลหรือไม่จะเป็นการส่งสัญญาณ ผ่านระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำสงครามหรือการทหารหรือแม้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชนชั้นสูง อันนี้ปัจจุบันที่ใช้ร่วมกิจกรรมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เทคโนโลยีต่างๆมีการพั

Read More »

Some of the companies that experienced our tours

"ถ้าเธอใช่ใน if ต่อให้อีกกี่ else ก็หมดความหมาย"
“อยากเพิ่มความจำ ให้เพิ่ม Harddisk อยากเพิ่มคู่ชีวิต ให้เพิ่ม Heart of us"

ความฉลาดคือความสามารถในการหลีกเลี่ยงงาน แต่ก็ทำงานสำเร็จ