Benamis

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่เราควรรู้ เป็นแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างมากมายมหาศาลในลักษณะที่สื่อประเภทอื่น ไม่สามารถกระทำได้ ผู้เรียนจะมี ความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลในลักษณะใดก็ได้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างผู้เรียนเอง สามารถให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และง่ายต่อการใช้

โครงสร้างบริษัทและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน 

โครงสร้างบริษัทและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน 

โครงสร้างบริษัทและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน  มีการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวมีการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ละบริษัทมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาในส่วนของงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามนวัตกรรมเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร

Read More »
การสร้างรูปแบบธุรกิจในโลกออนไลน์ 

การสร้างรูปแบบธุรกิจในโลกออนไลน์ 

การสร้างรูปแบบธุรกิจในโลกออนไลน์  ในการทำธุรกิจในโลกออนไลน์มีการไปข้างเดียวผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการทำธุรกิจในโลกอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็มีการลงทุนในส่วนของสื่อโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นในสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

Read More »
การพัฒนาตัวเองโดยอาศัยเทคโนโลยี 

การพัฒนาตัวเองโดยอาศัยเทคโนโลยี 

การพัฒนาตัวเองโดยอาศัยเทคโนโลยี  มีความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆหรือมีความชำนาญเฉพาะทางได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาตัวเองมีอยู่ในทุกองค์กรหรือไม่จัดเป็นบุคคลต่างๆที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือใช้คอมพิวเตอร์ในการเป็นสื่อกลางในการพัฒนาตัวเองในปัจจุบันก็มีส่วนช่วยค่อนข้างเยอะเพราะเทค

Read More »
การทำกิจการในยุคปัจจุบันโดยใช้ AI 

การทำกิจการในยุคปัจจุบันโดยใช้ AI 

การทำกิจการในยุคปัจจุบันโดยใช้ AI ในยุคปัจจุบันธุรกิจสินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตออกมามากมายโดยในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มต่างๆในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มในการค้าขายหรือแม้แต่จะเป็น Social Media ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ถ้าสินค้าและบริการมากมายเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรจัดองค์กร

Read More »
กลยุทธ์ใช้ทรัพยากรลดต้นทุนการผลิต 

กลยุทธ์ใช้ทรัพยากรลดต้นทุนการผลิต 

กลยุทธ์ใช้ทรัพยากรลดต้นทุนการผลิต  คงคิดว่าลดค่าใช้จ่ายลงไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ไม่จำเป็นหรือแม้แต่ส่วนต่างๆ แต่บางคนอาจจะลืมไปว่าการลดค่าใช้จ่ายในครั้งนี้โดยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้การลดต้นทุนมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคล

Read More »
Meitu

Meitu

Meitu หลายๆคนอาจจะรู้จักตัวแอพพลิเคชันตัวนี้ เพราะคือแอพที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียว การใช้งานก็ค่อนข้างที่จะหายต่อการใช้งานอีกด้วย มีรูปแบบในการใช้งานที่หลากหลายอย่างมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรวมรูปภาพ ตัดต่อรูปภาพ ปรับแสง ปรับฟิลเตอร์ได้ตามที่เราต้องการ นอกจ

Read More »

Some of the companies that experienced our tours

"ถ้าเธอใช่ใน if ต่อให้อีกกี่ else ก็หมดความหมาย"
“อยากเพิ่มความจำ ให้เพิ่ม Harddisk อยากเพิ่มคู่ชีวิต ให้เพิ่ม Heart of us"

ความฉลาดคือความสามารถในการหลีกเลี่ยงงาน แต่ก็ทำงานสำเร็จ