กลยุทธ์ใช้ทรัพยากรลดต้นทุนการผลิต 

กลยุทธ์ใช้ทรัพยากรลดต้นทุนการผลิต 

กลยุทธ์ใช้ทรัพยากรลดต้นทุนการผลิต  คงคิดว่าลดค่าใช้จ่ายลงไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ไม่จำเป็นหรือแม้แต่ส่วนต่างๆ แต่บางคนอาจจะลืมไปว่าการลดค่าใช้จ่ายในครั้งนี้โดยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้การลดต้นทุนมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรต่างๆในองค์กรตัวเอง หลายองค์กรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรตัวเองโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การเพิ่มศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อสื่อสารงานการภายในองค์กร หรือแม้แต่จะเป็นการวางโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทำงาน

ทั้งสองอย่างนี้จึงทำให้มีการลดต้นทุนในการทำงานขึ้นอย่างนี้ ความสามารถมีการวิจัยหรือวิเคราะห์ในกลุ่มตลาดต่างๆว่าสามารถนำทรัพยากรมาใช้ในส่วนไหนบ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้มีการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบุคลากรก็มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยที่ลงทุนเพิ่มเพียงนิดเดียวคือการพัฒนาศักยภาพในการทำงานทุกคน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมภายในองค์กร ณปัจจุบันคงต้องยอมรับว่ามีการพัฒนาทางด้านการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก ประเทศจีนถือว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แล้วปัจจุบันมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมโรงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายการผลิตหรือในส่วนต่างๆของโรงงาน เพื่อให้ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

ปัญญาประดิษฐ์คือระบบ AI หรือว่าระบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานโดยที่มีการโปรแกรมเอาไว้ จะทำงานโดยการประมวลผลในส่วนต่างๆของบริษัทว่าส่วนไหนควรจะทำอะไรนะเวลานั้น เพื่อทำให้ใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และในปัจจุบันประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลหรือควบคุมระบบทางการผลิตหรือการทำงานด้วยมากที่สุด นี่เองจึงทำให้จีนและปัจจุบันขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจัดการในองค์กรต่างๆมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมรวมถึงมีผลผลิตหรือผลกำไรมากขึ้นไปอีก สิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเรียนรู้และปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่างๆได้และพัฒนาศักยภาพว่ายิ่งขึ้นในองค์กร 

เพราะการนำเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อให้องค์กรเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนโดยสร้างกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานใหม่ๆได้ จะทำให้มีการผลิตหรือวิจัยผลิตภัณฑ์ออกใหม่ๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน ส่งผลให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด เมื่อนำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้เกิดประโยชน์ที่สุดหรือสูญเสียทรัพยากรน้อยที่สุดจะทำให้การลดต้นทุนในการทำงาน เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพทางด้านต่างๆในการควบคุมถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากๆ นี่เองคือการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพื่อทำให้การดำเนินกิจการมีต้นทุนที่ต่ำลง

 

 

สนับสนุนโดย  Gclub ดาวน์โหลด