ศักยภาพของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 

ศักยภาพของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 

ศักยภาพของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลอย่างซับซ้อนหรือแม้แต่จะใช้ในโครงข่ายที่ใหญ่ ในการควบคุมดูแลในส่วนงานหรือแม้แต่จะเป็นข้อมูลต่างๆของบริษัท หรือว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรข้ามชาติ หรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นต้องใช้ Super คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ค่อนข้างสูง และความสามารถนี้ก็แลกมาด้วยราคาที่แพงมาก

 เพราะว่าคอมพิวเตอร์หรือซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นี้ เป็นระบบที่มีสมรรถนะหรือความสามารถที่ค่อนข้างสูงในการประมวลผลอย่างรวดเร็วไม่ว่าข้อมูลจะมีจำนวนมากขนาดไหน หรือแม้จะมีความซับซ้อนมากขนาดไหนก็สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้องค์กรต่างๆมีการใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้การดำเนินงานในบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น และตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 เพราะในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่มีงานวิจัยหรืองานที่พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่มีจำนวนมากเหล่านี้ เก็บไว้ในระบบและสามารถนำออกมาประมวลผลรวบรวมข้อมูลต่างๆได้ในเวลาที่รวดเร็ว หากมีความที่จะใช้งานแล้วการดึงข้อมูลหรือแม้แต่การประมวลผลมีความล่าช้าอาจจะทำให้บริษัทเรานั้นสูญเสียรายได้หรือว่าเข้าสู่ความเสี่ยงได้ 

นี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจำเป็นจะต้องใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่ามีความเร็วยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ในๆสิ อย่างไรก็ตามการเก็บซุปเปอร์เซ็นเตอร์จะถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ เนื่องด้วยไม่ใช่เพียงแต่เครื่องเดียวที่มารวมกันแต่จะเป็นหลายๆสัดส่วนที่แบ่งกันแต่จะถูกเชื่อมต่อเข้าหากัน โดยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในส่วนของการคำนวณที่มีความซับซ้อนหรือว่าความยากของเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ การจำลองภาพต่างๆที่มีการประมวลผลเป็นอย่างมาก

หากนึกภาพว่าโดยปกติแล้วเราใช้คอมตั้งโต๊ะหรือ Desktop Computer ที่มีความสามารถที่จะประมวลผลได้รวดเร็ว สามารถประมวลผลภาพจำลองหรือภาพปริ้น 3D ได้ในเวลาที่ใช้โดยประมาณคือ 4 ชั่วโมงที่จะประมวลผล 1 ภาพออกมา แต่ถ้าหากเราใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ภาพที่ปริ้นในรูปแบบเดียวกันอาจจะสามารถปริ้นออกมาได้ในเวลาที่รวดเร็วอาจจะเป็นในส่วนของเพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถปริ้นออกมาได้แล้ว 

นี่คือส่วนที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการใช้ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะสามารถใช้ได้เพราะว่าเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้างสูงและสามารถประกอบได้ค่อนข้างยาก ในส่วนนี้เองจะถูกใช้ในบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือว่าการที่ใช้ระบบที่ค่อนข้างใหญ่ที่ใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ที่จะต้องมีการจำลองภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือจะเป็นการคิดคำนวณโจทย์คณิตศาสตร์ต่างๆ

การแยกส่วนของอะตอม ในส่วนนี้เองจึงจำเป็นต้องใช้ Super คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน อย่างไรก็ตามการพัฒนาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์บางส่วนหรือบางรูปแบบก็ถูกนำมาพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้ได้ใช้กันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ทั่วไปด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เซ็กซี่เกม บาคาร่า