รัฐบาลทหารของประเทศพม่า สั่ง Block FaceBook 

      นับตั้งแต่ประเทศพม่ามีการเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้น  นอกจากจะมีผลเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้ว ประเทศพม่ายังมีการขวางกั้นเกี่ยวกับการใช้งาน Social Media อีกด้วย โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2564   ได้ มีการประกาศออกมาจากรัฐบาลทหารที่เข้ามาปกครองประเทศพม่าในตอนนี้

             ซึ่งการประกาศนั้นเป็นการประกาศบังคับให้ประชาชนทุกคนในประเทศพม่านั้นงดใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือแม้แต่ WhatsApp ,  Instagram และ Messenger  หรืออาจกล่าวได้ว่าการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียทุกรายการที่ในขณะนี้ประเทศพม่าสามารถใช้งานได้อยู่นั้นจะถูกบล็อกทั้งหมดทันที 

          โดยทางกองทัพของประเทศพม่าภายใต้การดูแลของรัฐบาลทหารในอ่างเกี่ยวกับการบล็อกสื่อโซเชียลมีเดียในครั้งนี้ว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มีข่าวปลอมเผยแพร่อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของประเทศดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการ  blog  Fake News  เหล่านี้เป็นการชั่วคราว  โดยระบุว่าจะมีการบล็อกถึงวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2564 

          สำหรับการที่ประเทศพม่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นเริ่มมีผลมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ 2554 ที่ผ่านมา  และนับตั้งแต่มีการปกครองโดยรัฐบาลทหาร  ทำให้ประชาชนในประเทศพม่านั้นถูกรัฐบาลเข้ามาครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook โดยให้เหตุผลในการเข้ามาดูแลการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียในครั้งนี้ว่า  ในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก

         ซึ่งมีข่าวที่ไม่ถูกต้องออกมาเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศจึงจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลาย  นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้ผู้คนนั้นพากันรวมตัวหรือนัดในการผ่านทาง facebook เพราะรัฐบาลเกรงว่าจะมีการรวมตัวกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียหลังจากนั้นก็อาจจะทำให้ประเทศพม่าเกิดการจลาจลขึ้นได้ 

        และในขนาดนี้เองผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตทุกเครือข่ายในประเทศพม่าก็มีการหยุดให้บริการเกี่ยวกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันประชาชนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองซึ่งคงต้องรอให้รัฐบาลมีการประกาศยุติการบล็อกประชาชนของประเทศพม่าถึงจะสามารถกลับมาใช้งาน Social Media ได้อีกครั้งหนึ่ง 

             นับได้ว่าเป็นการรัฐประหารที่มายุ่งเกี่ยวกับ Social Media เพราะอย่างประเทศไทยเองถึงแม้ว่าจะเคยมีการทำรัฐประหารมาก่อนแต่ทางรัฐบาลทหารเองก็ไม่เคยมีการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการใช้งาน Social Media ของประชาชนมากเหมือนกับที่ทางรัฐบาลของประเทศพม่ากำลังทำอยู่ในตอนนี้เลย ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า  Social Media มีผลต่อประชาชนอย่างมากเลยทีเดียว

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    ติดต่อ ufabet

ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้งาน

การใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆในยุคปัจจุบันที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เกี่ยวกับระบบในการควบคุม รูปแบบในการทำงานต่างๆที่มีความเฉพาะด้านและรูปแบบของเชื่อมต่อนี้เองทำให้ผู้ใช้งานจำนวนมากมีความต้องการในการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆหรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีรูปแบบและ การนำเสนอในส่วนของการใช้งานยกตัวอย่างเช่นการพิมพ์เอกสารต่างๆ

การนำเสนอผลงาน การจัดทำในรูปแบบบัญชีหรือการตกแต่งภาพ มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆและรูปแบบของเสียตังค์ตอนนี้มีความจำเป็นจะต้องมีการคิดมาให้ถี่ถ้วนว่ารูปแบบของการใช้งานต่างๆเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายในตัว จึงทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามการแบ่งส่วนของการผลิตซอฟแวร์ต่างๆยังคงมีการแบ่งอย่างชัดเจนเป็น 2 ด้าน ก็คือซอฟต์แวร์ที่สามารถพัฒนาขึ้นใช้เอง หรือ Custom Software ซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้งานนี้เป็นการทำงานส่วนตัวหรือ Personal Software ไม่ใช่องค์กรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามความสอดคล้องซึ่งกันและกันมีความต้องการในการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานเพียงด้านเดียว ในรูปแบบของ in House Development การสร้างสรรค์ในส่วนของการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ

จำเป็นจะต้องมีการใช้ความชำนาญในการออกแบบโปรแกรม แล้วโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ก็ใช้ในองค์กรที่ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนารูปแบบต่างๆ หรือแบบหนึ่งคือเอาซอส คือการว่าจ้างผู้คนนอกองค์กรมาจัดทำซอฟต์แวร์ต่างๆหรือเรียกได้ว่าซอฟต์แวร์เฮ้าส์ซึ่งสามารถระบุและพัฒนาในสรวงสวรรค์ต่างๆเหล่านี้ได้ราคาตามที่ตกลงหรือมีการว่าจ้างในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งระบุสัญญาระยะเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผลงานเหล่านี้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการปรับปรุงแก้ไข

หรือความต้องการที่เพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง ในส่วนที่ 2 ส่วนต่อมานั่นคือซอฟต์แวร์สำเร็จรูป คือรูปแบบซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ทำขึ้นมาโดยการกำหนดแต่จะเป็นบริษัทต่างๆมีการผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานยกตัวอย่างเช่น Photoshop หรือ Microsoft Office ต่างๆที่ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในบริษัทต่างๆมากมาย รูปแบบของซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้เองที่เป็นรูปแบบสำเร็จรูปสามารถใช้ในสำนักงานต่างๆได้และรูปแบบที่มีการขายกันเป็นแพ็คเกจก็ยังคงมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย รูปแบบของ การนำมา

ซึ่งส่วนของการทำงานและการประยุกต์ถึงรูปแบบในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อเข้ามาพัฒนารูปแบบและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทราบว่าเป็นเพียงเครื่องมือในการใช้งานจีพี โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่รูปแบบของซอฟต์แวร์ต่างๆยังคงมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและเปลี่ยนรูปแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหามากมายการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงนำมาซึ่งส่วนสำคัญในยุคปัจจุบันที่มีโปรแกรมผลิตขึ้นมา 

 

สนับสนุนโดย    ติดต่อ ufabet