การส่งต่อข้อมูลในยุคปัจจุบัน 

การส่งต่อข้อมูลในยุคปัจจุบัน

การส่งต่อข้อมูลในยุคปัจจุบัน  ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศในการเติบโตที่มากขึ้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร หรือแม้จะเป็นการส่งต่อข้อมูลที่จะเป็นสาเหตุที่ในยุคปัจจุบันการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาค่อนข้าง ไหนที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้อินเตอร์เน็ตก็มีบทบาทที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพในการติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีทั้งไฟล์ภาพเสียงหรือแม้แต่จะเป็นไฟล์งานต่างๆเริ่มมีการพัฒนาโครงสร้างในการทํางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จำเป็นจะต้องมีการส่งต่อ ไฟล์งานนั้นไปยังบุคลากรต่างๆในองค์กรที่ทำให้สาเหตุที่ในยุคปัจจุบันการส่งต่อข้อมูลเป็นส่วน

สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาโครงสร้างในการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานอยู่เสมอเพราะว่าการพัฒนางานต่างๆจำเป็นจะต้องมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยพัฒนาโครงสร้างในการทํางาน โดยเฉพาะยุคนี้อยู่ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของราคาก็มีการปรับอยู่เสมอ จึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในปัจจุบัน การส่งต่อข้อมูลต่างๆภายในองค์กรหรือแม้จะเป็นในส่วนของฝ่ายงานต่างๆก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นส่งผลให้งานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการแก้ไข

นี่จะเป็นสาเหตุที่ในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ในการทำงานในแต่ละวันหรือแม้แต่จะเป็นองค์กรต่างๆก็ใช้ในการทำงานเช่นเดียวกัน

การติดต่อสื่อสารการก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการผ่านไฟเสีย ไฟล์ภาพ หรือแม้แต่เป็นการ Video Conference ก็สามารถทำได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ซอฟต์แวร์ต่างๆถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ค้น

ในยุคที่ platform ต่างๆเกิดขึ้นมากมายผู้คนให้ความสนใจในการใช้โลกโซเชียลหรือเทคโนโลยีต่างๆในการส่งต่อข้อมูลหรือพัฒนาความรู้ต่างๆเพื่อส่งต่อเรื่องราวหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในยุคปัจจุบันสำคัญที่การส่งต่อความรู้เป็นส่วนสำคัญที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้คน การเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานในยุคปัจจุบันจึงทำให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยในการทำงาน

โดยการผ่านในส่วนของเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอินเตอร์เน็ตก็มีการพัฒนาคนข้างเยอะ อย่างไรก็ตามในรูปแบบของการส่งต่อข้อมูลในยุคปัจจุบันก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การเซฟผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เก็บข้อมูล Flash Drive ฮาร์ดดิสก์ CD อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนา

 

 

ขอขอบคุณ   เซ็กซี่เกม บาคาร่า   ที่ให้การสนับสนุน

ศักยภาพของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 

ศักยภาพของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 

ศักยภาพของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลอย่างซับซ้อนหรือแม้แต่จะใช้ในโครงข่ายที่ใหญ่ ในการควบคุมดูแลในส่วนงานหรือแม้แต่จะเป็นข้อมูลต่างๆของบริษัท หรือว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรข้ามชาติ หรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นต้องใช้ Super คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ค่อนข้างสูง และความสามารถนี้ก็แลกมาด้วยราคาที่แพงมาก

 เพราะว่าคอมพิวเตอร์หรือซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นี้ เป็นระบบที่มีสมรรถนะหรือความสามารถที่ค่อนข้างสูงในการประมวลผลอย่างรวดเร็วไม่ว่าข้อมูลจะมีจำนวนมากขนาดไหน หรือแม้จะมีความซับซ้อนมากขนาดไหนก็สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้องค์กรต่างๆมีการใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้การดำเนินงานในบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น และตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 เพราะในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่มีงานวิจัยหรืองานที่พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่มีจำนวนมากเหล่านี้ เก็บไว้ในระบบและสามารถนำออกมาประมวลผลรวบรวมข้อมูลต่างๆได้ในเวลาที่รวดเร็ว หากมีความที่จะใช้งานแล้วการดึงข้อมูลหรือแม้แต่การประมวลผลมีความล่าช้าอาจจะทำให้บริษัทเรานั้นสูญเสียรายได้หรือว่าเข้าสู่ความเสี่ยงได้ 

นี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจำเป็นจะต้องใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่ามีความเร็วยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ในๆสิ อย่างไรก็ตามการเก็บซุปเปอร์เซ็นเตอร์จะถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ เนื่องด้วยไม่ใช่เพียงแต่เครื่องเดียวที่มารวมกันแต่จะเป็นหลายๆสัดส่วนที่แบ่งกันแต่จะถูกเชื่อมต่อเข้าหากัน โดยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในส่วนของการคำนวณที่มีความซับซ้อนหรือว่าความยากของเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ การจำลองภาพต่างๆที่มีการประมวลผลเป็นอย่างมาก

หากนึกภาพว่าโดยปกติแล้วเราใช้คอมตั้งโต๊ะหรือ Desktop Computer ที่มีความสามารถที่จะประมวลผลได้รวดเร็ว สามารถประมวลผลภาพจำลองหรือภาพปริ้น 3D ได้ในเวลาที่ใช้โดยประมาณคือ 4 ชั่วโมงที่จะประมวลผล 1 ภาพออกมา แต่ถ้าหากเราใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ภาพที่ปริ้นในรูปแบบเดียวกันอาจจะสามารถปริ้นออกมาได้ในเวลาที่รวดเร็วอาจจะเป็นในส่วนของเพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถปริ้นออกมาได้แล้ว 

นี่คือส่วนที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการใช้ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะสามารถใช้ได้เพราะว่าเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้างสูงและสามารถประกอบได้ค่อนข้างยาก ในส่วนนี้เองจะถูกใช้ในบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือว่าการที่ใช้ระบบที่ค่อนข้างใหญ่ที่ใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ที่จะต้องมีการจำลองภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือจะเป็นการคิดคำนวณโจทย์คณิตศาสตร์ต่างๆ

การแยกส่วนของอะตอม ในส่วนนี้เองจึงจำเป็นต้องใช้ Super คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน อย่างไรก็ตามการพัฒนาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์บางส่วนหรือบางรูปแบบก็ถูกนำมาพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้ได้ใช้กันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ทั่วไปด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เซ็กซี่เกม บาคาร่า