บริษัทและการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทและการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทและการเปลี่ยนแปลง ในยุคที่การแข่งขันค่อนข้างเยอะและโลกเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดน ธุรกิจต่างๆมีการเติบโตค่อนข้างเยอะมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรได้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภายในองค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ และนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนที่เป็นประเทศผู้นำอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากมาย

ประเทศจีนเป็นประเทศที่นำเทคโนโลยีในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมาก รวมทั้งที่มีการพัฒนาในหุ่นยนต์ Robot ต่างๆเพื่อทำให้บริษัทมีอัตราการทำงานที่สูงมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 1 ประสิทธิภาพสูงสุดของโรงงานออกมา นี่เองคือปัจจัยว่าทำไมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้เขาทำต่อรูปแบบในการพัฒนาธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง 

ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการเติบโตค่อนข้างต่อเนื่อง การนำเข้าของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการผลิตในส่วนของคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหรือโรบอทขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้คน ธุรกิจที่มีการว่าจ้างแรงงานที่เยอะ หรือการลงทุนในส่วนของแรงงานเยอะมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ

เพื่อรองรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้แรงงานในประเทศไทยราคาค่อนข้างสูง ขั้นต่ำคือวันละ 300 บาท เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศข้างเคียงซึ่งมีราคาน้อยกว่าเราถึง 2 เท่า จึงทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่มีการมองเห็นว่าเรานี่เองคือโอกาสในการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน

นี่เป็นข้อเสียของประเทศไทยที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันทางด้านแรงงาน อย่างไรก็ตามหากมีการพัฒนาโครงสร้างของบริษัทอยู่เสมอจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานได้ และในยุคปัจจุบันที่นำเทคโนโลยีในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามาก็จะช่วยลดในส่วนของต้นทุนลงได้ จึงเป็นความสำคัญว่าธุรกิจต่างๆจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อรองรับการทำงาน นำคอมพิวเตอร์มาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจนั้น สร้างรูปแบบการทำงานหรือโครงสร้างที่เหมาะสม พัฒนาในส่วนของสภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด

นี่มันเป็นความสำคัญว่าทำไมบริษัทต่างๆจะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเก่าๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากจะต้องการที่จะแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคู่แข่งในอุตสาหกรรมตัวเองอาจจะมีการพัฒนานำเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นี่มันเป็นปัจจัยว่าทำไมธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการจัดการในส่วนระบบการทำงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ใช้เทคโนโลยีกับประโยชน์ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เหมาะสมต่อบุคลากรและการพัฒนาของยุคปัจจุบัน 

 

 

สนับสนุนโดย  gclub

การพัฒนาตัวเองโดยอาศัยเทคโนโลยี 

การพัฒนาตัวเองโดยอาศัยเทคโนโลยี 

การพัฒนาตัวเองโดยอาศัยเทคโนโลยี  มีความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆหรือมีความชำนาญเฉพาะทางได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาตัวเองมีอยู่ในทุกองค์กรหรือไม่จัดเป็นบุคคลต่างๆที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือใช้คอมพิวเตอร์ในการเป็นสื่อกลางในการพัฒนาตัวเองในปัจจุบันก็มีส่วนช่วยค่อนข้างเยอะเพราะเทคโนโลยี ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาจากในโลกออนไลน์

พัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตสร้างการเติบโตเปลี่ยนแปลง สร้างการพัฒนารูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอเพราะในสิ่งที่เองทุกคนต่างๆมีความสนใจในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมออยู่แล้ว เพื่อเพิ่มมูลค่าในการใช้ชีวิตของตัวเองหรือแม้แต่จะเป็นเพิ่มมูลค่าในบริษัทต่างๆจึงทำให้ แต่ละบริษัทก็มีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกัน เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

โดยเฉพาะบริษัทที่ทำทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมทั้งยังมีในส่วนของ Social Media ดูช่องทางออนไลน์มากมายก็ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพราะว่าจริงออนไลน์หรือนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พัฒนาอยู่เสมอ ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานหรือการเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์เพราะความรู้ความสามารถที่ได้มาจากการพัฒนาในช่องทางออนไลน์

บางครั้งก็มีราคาที่ค่อนข้างถูกหรือบางครั้งก็ฟรี เพราะยุคนี้กำลังจะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้มาอยู่เสมอส่งต่อเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือแม้แต่จะเป็นวิธีการทำงานต่างๆ รวมทั้งยังมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจึงทำให้ผู้คนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรตัวเอง

เธออาศัยเทคโนโลยีเป็นหลักสร้างการเติบโต และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆกับผู้คนจึงทำให้ผู้คนสามารถพัฒนาความรู้ความคิดหรือแม้แต่จะเป็นสิ่งต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น บริษัทต่างๆก็ใช้ในส่วนเหล่านี่เองรวบรวมข้อมูล ความต้องการของผู้คนที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือไม่เช่นคอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาตัวเอง เพื่อต่อยอดองค์ความรู้หรือแม้แต่เวรทำให้มีความชำนาญเฉพาะทางเพื่อสร้างรูปแบบในการทำงานใหม่ๆหรือลดระยะเวลาในการทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้คนต่างๆมีความสนใจในการพัฒนาตัวเองและอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ทำให้มีความง่ายมากยิ่งขึ้น

ในการเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาตัวเองทั้งนั้นต่างๆอยู่เสมอสร้างการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตใหม่ๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เพื่อให้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในศักยภาพต่างๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย  gclub