ทำงานให้ประหยัดค่าไฟ

Work from home อย่างไร? ให้ประหยัดค่าไฟฟ้า

ทำงานให้ประหยัดค่าไฟ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 นั้น บริษัทโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการปิดตัวลงชั่วคราวเพื่อช่วยในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค และให้พนักงานทำงานผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านของตนเอง โดยอาจมีการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์บ้างเป็นครั้งคราวเพื่อแจกแจงงานต่าง ๆ แต่ทั้งนี้พนักงานนั้นก็ต้องทำงานทุกวัน และในการทำงานโดยผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านนั้น

อาจเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่เป็นที่แน่นอนว่าค่าไฟฟ้าภายในบ้านจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดทั้งวัน และเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ แต่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องนำงานต่าง ๆกลับมาทำที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้นจึงควรรู้วิธีที่จะช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้

คุณควรที่จะเปิดหน้าต่างภายในบ้านบ้างในช่วงเวลากลางวันเพื่อรับลมธรรมชาติแทนการที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม หากอากาศไม่ได้ร้อนจนเกินไป และเป็นการรับแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาภายในบ้าน จึงสามารถใช้ความสว่างจากแสงสว่างภายนอกบ้านแทนการเปิดไฟได้ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในบ้านได้เช่นกัน

หากหลอดไฟภายในบ้านของคุณยังเป็นแบบเก่าอยู่ ให้เปลี่ยนมาใช้เป็นหลอด LED ทั้งหมด เพราะเป็นหลอดไฟที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดไฟในแบบเก่า ๆ การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED จึงสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการทำงาน ควรตั้งหน้าจอให้เป็น Sleep mode ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดไฟ และลดแสงสว่างจากหน้าจอลงบ้าง ก็สามารถช่วยทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆของคุณใช้พลังงานไฟฟ้าได้น้อยลง

อุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปล่อยสัญญาณ Internet ไร้สาย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ หากไม่ได้มีการใช้งานอยู่ก็ควรที่จะปิด แล้วถอดปลั๊กทันที วิธีการนี้จะสามารถช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าภายในบ้านได้เป็นอย่างมาก ไม่ควรที่จะเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะถึงจะมีการปิดระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ก็ยังคงมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าที่อุปกรณ์นั้น ๆอยู่ดี จึงควรที่จะถอดปลั๊กออกเพื่อเป็นการช่วยประหยัดไฟฟ้า

หากเป็นการทำงานอยู่ที่บ้านแล้ว ก็ควรที่จะเปลี่ยนจากการใช้หูฟังแบบไร้สาย กลับมาใช้หูฟังที่มีสายแบบเก่าจะดีกว่า เพราะไม่ต้องมีการชาร์จไฟเข้าอุปกรณ์ในการทำงาน สามารถเสียบแล้วใช้งานได้ทันที จึงเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าในการชาร์จอุปกรณ์ชนิดนี้

กำหนดเวลาในการทำงานให้เหมือนอยู่ที่ทำงาน มีเวลาเปิดระบบอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการทำงาน และปิดให้ตรงเวลา เพื่อเป็นการกำหนดเวลาในการใช้ไฟฟ้า ไม่ให้มากจนเกินไปในการใช้งานในแต่ละวัน เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถลดค่าไฟฟ้าภายในบ้านได้บ้างแล้ว

 

สนับสนุนโดย    sagame